گروه تجهیز کالا سعی نموده با توجه به نیاز مدارس و اداره جات و سازمان های مختلف به تجهیزات و ملزومات مختلف با راه اندازی این فروشگاه شما را در تهیه ملزومات مورد نیاز سازمان تان یاری نماید
در این فروشگاه گلچینی از بهترین برندها و تولید کنندهای ایرانی و همچنین برند های خارجی در برخی از کالا جمع اوری شده است بطوریکه تا به امروز هیچ اعتراضی نسبت کالاهای فروخته شده از طرف مشتریان ارائه نشده است

امید داریم بتوانیم در این امور بهترین یاری گر شما باشیم